Varaus- ja peruutusehdot

Varaus- ja peruutusehdot

Ehtojen soveltamisala

Näitä ehtoja sovelletaan Simmes Oy:n (jäljempänä “palveluntarjoaja”) vapaa-ajan asuntojen vuokraamista, ilmoittamista ja markkinointia koskevan internetin välityksellä tarjottavan markkinapaikan (jäljempänä “palvelu”) käyttöön. Nämä ehdot koskevat vuokralaisten (jäljempänä “käyttäjä”) toimesta tapahtuvaa palvelun käyttöä sekä varausten ja vuokrasopimusten tekoa vuokranantajien ja käyttäjien välillä. Käyttämällä palvelua käyttäjä hyväksyy nämä ehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä. Tarkemmat kuvaukset palvelusta on saatavilla osoitteessa www.rajamailla.fi

Palvelua voi käyttää myös alaikäinen käyttäjä, mutta palvelun kautta varauksia tai vuokrasopimuksia tekevän tulee olla 18-vuotta täyttänyt. Alaikäiselle mökin vuokraava henkilö on vastuussa alaikäisestä siitäkin riippumatta, majoittuuko hän itse samaan vuokrakohteeseen vai ei.

Rajamailla.fi palvelun palveluntarjoaja

Simmes Oy

Y-tunnus: 0647837-1

Kotipaikka: Simpele

www.simmes.fi

Sposti: pekka.europaeus@simmes.fi

Puh: 0500 853 981

 

Yhteydenotot palvelun käyttöön tai tukeen liittyen: arkipäivisin klo 9:00 ja 15:00 välillä.

Vuokrakohteita koskevat yhteydenotot, valitukset ja reklamaatiot

Kaikki vuokrakohteeseen liittyvät yhteydenotot, huomautukset, reklamaatiot ja valitukset on osoitettava niiden suoraan kohteen vuokranantajalle. Reklamaatiot ja valitukset tulee tehdä viipymättä siitä, kun virhe tai muu sopimuksenvastaisuus on tullut käyttäjän tietoisuuteen. Reklamaation yhteydessä tulee myös yksilöidä vuokrakohteen virheet tai muut vuokrausta koskevat sopimuksenvastaisuudet.

Muutokset Simmes Oy:n palveluun ja ehtoihin

Verkkopalveluntarjoaja varaa oikeuden tehdä muutoksia näihin ehtoihin ja palveluun. Verkkopalveluntarjoaja tiedottaa olennaisista ehtojen ja palvelun muutoksista verkkosivuillaan ja/tai palvelun käyttäjille. Muutokset astuvat voimaan ilmoitettuna ajankohtana. Ellei erillistä ajankohtaa muutoksen voimaantulolle ole määritelty, tulee muutos voimaan silloin, kun muutos on tehty. Olennaisten ehtojen muutoksista verkkopalveluntarjoaja pyrkii ilmoittamaan vähintään 1 kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa.

Simmes Oy:n -palvelun kuvaus

Verkkopalvelu on www.rajamailla.fi -osoitteessa tarjottava markkinapaikka vapaa-ajan asuntojen vuokraamiseen sekä ohjelma- ja ruokapalvelujen tarjoamiseen, ilmoitteluun ja markkinointiin. Majoitus, ohjelma- tai ruokapalvelun tarjoaja voi listata oman palvelunsa, markkinoida sitä asiakkaille sekä vastaanottaa varauksia ja sopia palvelun käyttöönotosta suoraan käyttäjän kanssa. Vastaavasti käyttäjät voivat etsiä palvelusta sopivia palveluja sekä tehdä palveluja koskevia tiedusteluita, varauksia ja sopimuksia suoraan palveluntarjoajien kanssa.

Simmes Oy:n -palvelun käyttö

Käyttäjä sitoutuu käyttämään palvelua näiden ehtojen, voimassa olevan lainsäädännön ja hyvän tavan mukaisesti. Mikäli verkkopalveluntarjoajalla on syytä epäillä, että käyttäjä ei ole noudattanut näitä ehtoja taikka sovellettavaa lainsäädäntöä, on verkkopalveluntarjoajalla oikeus rajoittaa käyttäjän palvelun käyttöä tai ryhtyä muihin tarpeellisiksi katsomiinsa toimenpiteisiin. Käyttäjä sitoutuu siihen, että sen verkkopalveluntarjoajalle antamat tiedot ovat tarkkoja, riittäviä, totuudenmukaisia ja oikeita.

Käyttäjä ei saa (a) käyttää tai yrittää käyttää toisen käyttäjätiliä ilman tämän ja verkkopalveluntarjoajan hyväksyntää; (b) kopioida, muokata tai luoda johdannaisteoksia palvelusta tai siihen liittyvästä teknologiasta; (c) purkaa, avata salausta tai muuten yrittää saada selville palvelun tai sen teknologian lähdekoodia; (d) poistaa immateriaalioikeuksista kertovia merkintöjä palvelusta; (e) luoda käyttäjätiliä palveluun käyttäen toisen ihmisen henkilötietoja tai muutoin virheellisiä tai tekaistuja tietoja; (f) siirtää palvelun käyttöoikeutta toiselle ilman verkkopalveluntarjoajan etukäteistä suostumusta; (g) myydä, luovuttaa tai jälleenmyydä palvelua ja sen käyttöoikeuksia ilman verkkopalveluntarjoajan etukäteistä suostumusta.

Vuokrasopimusten osapuolet

Nämä ehdot koskevat rajamailla.fi -palvelun käyttöä eikä verkkopalveluntarjoajan ja käyttäjän välille synny missään tilanteessa muuta sopimusta kuin sopimus palvelun käytöstä näiden ehtojen mukaisesti. Mahdollinen vuokrasopimus majoitustilan vuokraamisesta syntyy suoraan käyttäjän ja vuokranantajan välille, verkkopalveluntarjoaja ei ole osapuolena vuokrasopimuksessa. Verkkopalveluntarjoaja on ainoastaan välittäjän roolissa.

Hinnat, varaukset, vuokrasopimuksen syntyminen, laskutus ja avainten luovutus

Palvelujen kulloinkin voimassaolevat hinnat on ilmoitettu Rajamailla.fi-palvelussa kunkin palvelun ilmoitussivulla. Palveluntarjoajalla on oikeus oikaista hintatiedoissa olevat virheet ennen tilaussopimuksen syntymistä. Sopimuksen syntymisen jälkeen palveluntarjoajalla on oikeus korottaa ja vastaavasti velvollisuus alentaa sovittua hintaa, jos palvelun hintaan vaikuttavat verot tai julkiset maksut muuttuvat.

Sitova sopimus palvelun tilaamisesta syntyy käyttäjän ja palveluntarjoajan välille, kun (1) käyttäjä on tilannut palvelun, ja lisäksi (2) maksanut palveluntarjoajalle 25 % palvelun hinnasta käsittävän ennakkomaksun. Mikäli varauksen kokonaishinta on alle 300 €, ei ennakkomaksua peritä, vaan käyttäjä maksaa palvelun hinnan yhdellä kertaa tilauksen yhteydessä. Tehty sopimus on sitova eikä sitä voi peruuttaa, irtisanoa tai muuttaa muutoin kuin näiden ehtojen mukaisesti.

Palvelujen tilaaminen tapahtuu internetin kautta Rajamailla.fi-palvelussa. Varaukset ovat alustavasti voimassa kolme (3) vuorokautta varauspäivämäärästä lukien.

Käyttäjä maksaa laskun palvelun koko hinnasta välittömästi tämän tekemän varauksen jälkeen tai kun palveluntarjoaja on varmistanut varauksen. Varaus on lopullisesti voimassa ja muuttuu molempia osapuolia sitovaksi sopimukseksi, kun maksua koskeva suoritus näkyy palveluntarjoajan tilillä. Mikäli varausta ei makseta kolmen (3) päivän kuluessa varauspäivämäärästä lukien, varaus raukeaa. Mikäli maksu saapuisi kuitenkin tämän jälkeen, sitovan sopimuksen katsotaan silti syntyneen, ellei palveluntarjoaja peru varausta ja palauta maksua käyttäjälle. Mikäli käyttäjä haluaa neuvotella maksuehdoista, tämän tulee ottaa yhteyttä palveluntarjoajaan.

Käyttäjälle lähetetään lasku sähköpostiosoitteeseen, jonka tämä on ilmoittanut varauksen tekemisen yhteydessä. Lasku on mahdollista saada myös postitettuna. Postin kautta lähetettyihin laskuihin lisätään 10 euron laskutuslisä.

Majoituspalvelujen ollessa kyseessä, käyttäjän tulee sopia avainten luovutuksesta suoraan vuokranantajan kanssa. Avaimenluovuttajan yhteystiedot lähetetään käyttäjälle, kun vuokra on maksettu. Käyttäjän tulee sopia avaimenluovuttajan kanssa avainten luovutuksesta hyvissä ajoin ennen varauksen alkamista. Avaimenluovuttaja toimii vuokranantajan yhteyshenkilönä mahdollisia vuokrakohdetta koskevia kyselyitä, palautteita, reklamaatioita ja ongelmia koskien.

Maksupalvelutarjoaja

Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Paytrail Oyj näkyy maksun saajana tiliotteella tai korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa. Reklamaatiotapauksissa pyydämme ottamaan ensisijaisesti yhteyttä tuotteen toimittajaan.

Paytrail Oyj, y-tunnus: 2122839-7
Innova 2
Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä
www.paytrail.com 

Katso toimitusehtojen kieliversiot » 

 

Varauksen peruuttaminen tai muuttaminen käyttäjän toimesta

Käyttäjä on oikeutettu peruuttamaan varauksensa ja sen perusteella syntyneen sopimuksen seuraavin ehdoin. Peruutus on aina tehtävä kirjallisesti (esim. sähköposti) suoraan palveluntarjoajalle. Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, jolloin tieto peruutuksesta on tullut palveluntarjoajalle. Mikäli käyttäjä kuitenkin kykenee osoittamaan, että peruutus on tehty ja lähetetty oikeaan osoitteeseen oikeana ajankohtana, hyväksytään peruutus, vaikka se myöhästyisi tai ei olisi tullut perille lainkaan käyttäjästä riippumattomista syistä. Varauksen peruuttamisesta pidätetään aina vähintään laskulla määritelty ennakkomaksu, joka on 25% varaussumasta. Mikäli varaus peruutetaan myöhemmin kuin 30 vuorokautta ennen palvelun käyttöönoton ajankohdan alkua, veloitetaan peruutuksesta koko vuokrauksen hinta.

Huolimatta siitä mitä edellä on sanottu, käyttäjällä on oikeus saada takaisin palveluntarjoajalle maksamansa summa (lukuun ottamatta ennakkomaksua), jos käyttäjä itse tai hänen kanssaan yhteistaloudessa elävä henkilö sairastuu, joutuu onnettomuuteen tai kuolee ja käyttäjä peruuttaa varauksensa ennen palvelun alkua. Myös tällaisesta peruutuksesta on ilmoitettava viipymättä palveluntarjoajalle. Peruutuksen yhteydessä käyttäjän tulee esittää luotettava selvitys peruutukseen oikeuttavasta seikasta. Mikäli peruutus tapahtuu loman aikana, ei asiakkaan suorittamaa maksua korvata.

Mikäli asiakas haluaa muuttaa palvelun ajankohtaa ja se on mahdollista toteuttaa palveluntarjoajan puolesta, peritään muutoskuluina 30 euroa. Ajankohdan muutos on tehtävä viimeistään 30 vuorokautta ennen varatun palvelun alkua. Tätä myöhemmin tehtyjä muutoksia pidetään varauksen peruutuksena ja uuden varauksen tekemisenä.

Varauksen peruuttaminen palveluntarjoajan toimesta

Palveluntarjoaja ei ole vastuussa sopimusrikkomuksesta, viivästyksestä tai virheestä joka johtuu palveluntarjoajan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä (force majeure). Palveluntarjoaja voi tällaisessa tilanteessa perua varauksen ja irtisanoa sopimuksen ilman korvausvastuuta. Käyttäjällä on tällöin oikeus saada palveluntarjoajalle maksamansa summa takaisin kokonaisuudessaan.

Oleskelu vuokrakohteessa ja vuokrakohteen käyttö

Majoituspalvelujen ollessa kyseessä, ellei toisin sovita, vuokrakohde käyttäjän käytettävissä tulopäivästä klo 16:00 lähtöpäivään klo 12:00 saakka. Vuokrakohteen avaimet luovutetaan lähtökohtaisesti käyttäjälle sinä ajankohtana, jonka käyttäjä on etukäteen ilmoittanut vuokranantajalle arvioiduksi saapumisajankohdaksi. Vuokrakohdetta ei saa käyttää useampi henkilö kuin mitä varauksen yhteydessä on ilmoitettu. Teltan tai asuntovaunun käyttö lomakohteen tontilla ilman vuokranantajan lupaa on kielletty. Kotieläinten tuomisesta vuokrakohteeseen on sovittava erikseen. Vuokrakohteen sisällä ei saa tupakoida ilman vuokranantajan etukäteistä lupaa. Käyttäjä on velvollinen korvaamaan vuokrakohteelle tai sen irtaimistolle aiheuttamansa vahingot vuokrananantajalle. Myös vahingon hoitamisesta aiheutuva työaika ja -kustannukset veloitetaan käyttäjältä. Lomakohde tarkastetaan ennen ja jälkeen käyttäjän saapumista.

Simmes Oy:n -palvelun toimivuus ja sen sisältämät tiedot

Vaikka verkkopalveluntarjoaja on suunnitellut palvelun huolellisesti, ei Simmes Oy anna takuuta siitä, että palvelu toimisi virheettömästi ja keskeytyksettä tai että sen sisältämät tiedot olisivat virheettömiä, ajantasaisia ja paikkansa pitäviä. verkkopalvelu tarjotaan käyttäjän käyttöön “sellaisena kuin se on”. Verkkopalveluun saattaa tulla käyttö- tai toimintakatkoksia muun muassa kehitystyön, ylläpidon ja teknisten ongelmien vuoksi eikä Simmes Oy ole vastuussa käyttö- tai toimintakatkosten aiheuttamista haitoista tai vahingoista.

Simmes Oy ei vastaa palvelussa esitettyjen ilmoitusten tai palveluntarjoajien syöttämien sisältöjen oikeellisuudesta, riittävyydestä, tarkkuudesta, lainmukaisuudesta tai ajantasaisuudesta, sillä Simmes Oy ei pääsääntöisesti tarkasta palveluntarjoajien syöttämiä sisältöjä. Palveluntarjoaja vastaa siitä, että palvelu on sovittuna aikana käyttäjän käytettävissä ja että se vastaa laadultaan muutenkin sovittua.

Laitteet, ohjelmistot ja tietoliikenneyhteydet

Rajamailla.fi -palvelun käyttö vaatii päätelaitetta, verkkoselainta sekä tietoliikenneyhteyttä. Vaikka verkkopalvelu on testattu ennen julkaisua, ei verkkopalveluntarjoaja voi taata että verkkopalvelu toimii virheettömästi kaikilla mahdollisilla verkkoselaimilla, käyttöjärjestelmillä ja päätelaitteilla. Käyttäjä vastaa omin kustannuksin siitä, että sillä on verkkopalvelun käytön edellyttämät päätelaitteet, tietoliikenneyhteydet ja ohjelmistot.

Henkilötiedot ja tietosuoja

Verkkopalveluntarjoaja käsittelee henkilötietoja kulloinkin voimassa olevan tietosuojaselosteensa mukaisesti. Tietosuojaselosteeseen voi tutustua osoitteessa www.rajamailla.fi

Immateriaalioikeudet

Verkkopalvelu (mukaan lukien mahdolliset siihen tehdyt muutokset sekä päivitykset ja korjaukset) ja sen sisältämät aineistot ovat tekijänoikeuslain nojalla suojattuja teoksia, joiden tekijänoikeus kuuluu yksinomaan Simmes Oy:lle tai tämän lisenssinantajille, joilta Simmes Oy on mahdollisesti lisensoinut palvelun sisältöjä tai aineistoja. Verkkopalveluun voi liittyä myös muita immateriaalioikeuksia, kuten tavaramerkkejä, patentteja ja mallioikeuksia taikka liikesalaisuuksia, jotka nekin kuuluvat Simmes Oy:lle tai tämän lisenssinantajille. Simmes Oy ei luovuta käyttäjälle mitään immateriaalioikeuksia, vaan käyttäjä saa ainoastaan näiden ehtojen mukaisen rajatun käyttöoikeuden palveluun.

Ehtojen voimassaolo

Näitä ehtoja sovelletaan käyttäjään niin kauan, kuin tämä käyttää verkkopalvelua. Käyttäjä voi lopettaa verkkopalvelun käyttämisen milloin vain. Simmes Oy voi myös lopettaa verkkopalvelun tarjoamisen pysyvästi tai väliaikaisesti milloin tahansa.

Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu

Osapuolten väliseen sopimukseen, näihin käyttöehtoihin ja palvelun käyttöön sovelletaan Suomen lakia.

Kaikki osapuolten väliset erimielisyydet ja riitaisuudet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvotteluteitse. Mikäli neuvotteluteitse ei päästä lopputulokseen kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä, kun osapuoli on kirjallisesti tehnyt neuvottelualoitteen, ratkaistaan riidat ensiasteena Kaakkois-Suomen käräjäoikeudessa.

Mikäli sopimusosapuoli on Kuluttajansuojalain tarkoittama kuluttaja, on tällä kuitenkin oikeus nostaa kanne sen Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä kuluttajalla on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka. Kuluttajat voivat myös käyttää Euroopan Komission tarjoamaa verkkopohjaista riidanratkaisupalvelua, joka on saatavilla osoitteesta http://ec.europa.eu/odr. Suomalaiset kuluttaja-käyttäjät voivat riitatilanteessa kääntyä myös Kuluttajariitalautakunnan puoleen (katso lisää: kuluttajariita.fi ja kuluttajaneuvonta.fi).

Vastuunrajoitus

Tätä lauseketta sovelletaan vain sellaisiin käyttäjiin, joita ei katsota kuluttajiksi: Simmes Oy ei vastaa mistään verkkopalvelun käytöstä tai käytön estymisestä taikka sopimusrikkomusten aiheuttamista epäsuorista tai välillisistä vahingoista, mukaan lukien tulon tai liikevaihdon menetys, liiketoiminnan keskeytys, liiketoiminnan tappiot, saamatta jäänyt myynti, tiedon tai datan menetys tai turmeltuminen sekä saamatta jääneet voitot. Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, Simmes Oy:n vahingonkorvausvastuun yhteenlaskettuna enimmäismääränä on Simmes Oy:n käyttäjältä perimien maksujen yhteenlaskettu arvonlisäveroton summa ensimmäistä vahingonkorvausvaatimusta edeltäneen yhden (1) kuukauden aikana.

Muut ehdot

Simmes Oy:lla on oikeus käyttää alihankkijoita sopimusvelvoitteidensa suorittamiseen liittyen. Simmes Oy vastaa alihankkijoidensa toimista kuin omista toimistaan. Pyynnöstä Simmes Oy voi toimittaa lisätietoja käyttämistään alihankkijoista.

Jos näissä ehdoissa mainittujen velvollisuuksien täyttäminen ei ylivoimaisesta esteestä tai muusta palveluntarjoajasta riippumattomista syistä johtuen ole mahdollista, vapautuu Simmes Oy velvoitteistaan ilman korvausvastuuta velvoitteen täyttämisen estävien olosuhteiden keston ajaksi.

Simmes Oy voi yritys- tai liiketoimintakaupan taikka muun yritys- tai liiketoimintajärjestelyn yhteydessä siirtää sopimuksen taikka sopimukseen sisältyvät yksittäiset oikeutensa tai velvollisuutensa kolmannelle taholle ilman käyttäjän suostumusta. Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää sopimusta tai muita oikeuksiaan tai velvollisuuksiaan kenellekään kolmannelle osapuolelle, mukaan lukien palvelun käyttöoikeutta, ilman Simmes Oy:n etukäteistä suostumusta.